Lịch sử của “Yến sào”

Nguồn gốc và lịch sử ra đời của tổ yến

Vào đời Đường bên Trung Quốc, từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 10, người ta đã phát hiện ra một loài chim rất đặc biệt, làm tổ bằng chính nước dãi của cơ thể nó, đó là loài chim yến. Nhưng phải mãi đến Thế kỷ thứ 15 thì người ta mới biết sử dụng tổ chim yến làm món ăn bổ dưỡng từ “yến sào” cho các vua chúa.

Tại Việt Nam, đến thời vua Tự Đức (1848 -1883), yến sào mới được tiến vua và trở thành một trong 8 món cao lương mỹ vị ở chốn cung đình gọi là “ bát trân”, đó là: Nem công, chả phượng, da tê giác, bàn tay gấu, gân nai, môi đười ươi, thịt chân voi và yến sào . Vào thời đó, yến sào cũng được chế biến bằng cách nấu súp hoặc chưng cách thủy với đường phèn.

(Ds.Bạch Nam Tiến nghiên cứu tư liệu trên internet.)